Latihan BM 4 (Menulis Karangan)


LATIHAN  PENULISAN (MENULIS KARANGAN)


1. Lengkapkan cerita di bawah dengan kata-kata yang diberikan.

bekal
tabung
kantin
ibu
penuh
makanan
sirap
wang


      Loceng waktu rehat berbunyi. Murid-murid berjalan ke (1) __________.
Murid-murid membeli (2) _________ di kantin.
      Suria membawa (3) _________ ke sekolah. Dia membawa mi goring dan air (4) _____________ . Suria menyimpan (5) _____________
belanjanya. Wang itu akan dimasukkan ke dalam (6) ______________ .
Suria menabung sehingga tabungnya (7) __________________ .
            Apabila tabungnya penuh, Suria mengajak (8) _____________ nya
Pergi ke bank.
2. Salin petikan semula dengan membubuh tanda baca dan huruf besar yang betul.


         hari kebangsaan negara kita disambut pada 31 ogos setiap tahun hari kebangsaan pada tahun ini diadakan di dataran putra
         perarakan hari kebangsaan diadakan dengan meriah perarakan ini disertai oleh banyak pihak seperti tentera polis dan bank
         selain itu pertunjukan udara dan formasi padang juga diadakan


_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________


3. Bina ayat berdasarkan kata-kata yang diberikan.


1. ayah – berkunjung – Zoo Negara
    ____________________________________________________

2. tiket – kaunter – masuk
    ____________________________________________________

3. terdapat – berbagai – haiwan
     ___________________________________________________

4. dikurung – sangkar – kandang
     ___________________________________________________

5. gembira – menonton – anjing laut