Latihan BM 1 (Tatabahasa)

1, Isikan tempat-tempat kosong dengan simpulan bahasa yang sesuai.
  • berkaki ayam                        
  • makan angin                        
  • alas perut                  
  • buah tangan
  • baik hati                           
  • ambil berat                          
  • ringan tulang

i.         Ramai orang pergi ______________________________ ke tepi pantai.

ii.        Kaki Zulha tertusuk duri kerana dia _______________________.

iii.       Nora selalu menolong emaknya membuat kerja. Dia seorang yang ______________________.

iv.       Pak Kasran ________________________________. Dia suka menolong orang dalam kesusahan.

v.         Mak Timah tidak meng___________________________tentang pelajaran anaknya.

vi.       Siva dan Lim membawa ___________________________ ketika melawat Rizal di hospital.

vii.       Sebelum pergi ke kelas tambahan, Jane makan dua keping roti sebagai __________________________.2. Isikan tempat kosong dengan kata ganda separa yang sesuai.


tetamu           pepohon         cecair              lelabah           jejari


i.         __________________________ itu dimasukkan ke dalam botol.

ii.        __________________________ roda basikalnya telah berkarat.

iii.       Puan Hamidah sedang melayan ________________________nya.

iv.       _________________________ di tepi jalan itu sungguh rendang.

v.        _________________________ sedang membuat sarang.3. Penuhkan tempat kosong dengan kata hubung yang betul.

i.         Monyet itu melompat _________________________ makan sesikat pisang.   
            ( sambil,  tetapi,  jika )

ii.        Zarina __________________ Latifah akan pergi ke sekolah. ( lalu,  dan,  kerana )

iii.       Adik Ah Seng menangis ___________________ tersepak batu.                                    ( walaupun,  tetapi,  kerana )

iv.       Dia tergelincir _______________________ jatuh ke dalam sungai. ( lalu,  supaya,  jika )

v.         Puan Gan sangat gemuk ______________________ adiknya kurus. ( sambil,  tetapi,  dan )3. Pilih dan tulis erti perkataan yang sesuai di bawah.

Berjumpa    membetulkan    berpeluang    bekerja    askar
menolong      kebenaran


i.         membaiki      =          ________________________           

ii.        tentera           =          ________________________

iii.       bertugas        =          ________________________           

iv.       bertemu        =          ________________________

v.         sempat           =         ________________________
4. Tandakan  ( / ) pada pernyataan yang benar dan ( x ) pada pernyataan yang tidak benar.

i.   Kita berhenti bila lampu isyarat berwarna merah.                         
                                   
ii.  Tengok ke kiri dan ke kanan sebelum melintas jalan.

iii. Kita boleh naik basikal ke tengah-tengah jalan raya.

iv. Lampu isyarat ada tiga warna iaitu merah, kuning dan hijau.

v. Bila kita naik basikal pada waktu malam kita tidak perlu pasang lampu.
           Link-Link Untuk Latihan Tatabahasa: